OPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI HIŠ

SPLOŠEN OPIS OBJEKTA in DIMENZIJE

Objekti s tlorisom tipa A ali B bodo zgrajeni v dveh etažah. V pritličju so predvideni dnevni prostori (dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, vhod z garderobo, wc, utility s kurilnico in soba – delovna ali za goste). V nadstropju pa je predvidena izdelava kopalnice, spalnice z garderobe ter treh otroških sob.

gabariti objekta - stavba

Tlorisno (v pritličju in mansardi objekta):

14,20 m x 7,90 m 

Višinsko:

  • kota pritličja: ±0.00m, kota mansarde +3.09 m
  • višina slemena od zunanjega tlaka: +7.90 m
  • svetla višina pritličja 2.60 m
  • svetla višina mansarde: 2,60 m

gabariti objekta – nadstrešek z lopo

Tlorisno: 

  • nadstrešek 7,20 m x 6,40 m
  • lopa pod nadstreškom: 4,0 m x 2,0 m

Višinsko:

  • kota pritličja: ±0.00 m
  • kota venca: +3.00 m

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Temelji:

Objekt je plitvo temeljen s temeljno armiranobetonsko ploščo debeline 30 cm.

Zidovi:

Nosilna vertikalna konstrukcija je v klasični masivni izvedbi. Obodne nosilne stene so iz opečnatih zidakov debeline 25 cm.

Strop:

Stropna konstrukcija nad pritličjem je armiranobetonska debeline 20 cm

Ostrešje:

Strešna konstrukcija objekta je lesena konstrukcija dimenzije 12/16 cm.

Nosilna konstrukcija- nadstrešek z lopo:
Nosilne vertikalne konstrukcije predstavljajo kovinski stebri dimenzij 15×15 cm. Lopa z vrati in fasado obložena z lesom.

MATERIALI

Fasada bo izvedena po sistemu kot npr. »Demit« Toplotna izolacija je EPS (stiropor) debeline 20 cm. Z tankoslojnim zaključnim ometom v svetli barvi.

Stavbno pohištvo:

Vsa okna so iz PVC profilov. Zasteklitev s troslojnim termopanom. Okna so senčena z ALU žaluzijami na elektro pogon. Zunanje police so kamnite.

Vhodna vrata so aluminijasta znamke Hormann, v antracit barvi, z obsvetlobo.

Dimnik za kamin:

Izdelan šamotni dimnik s šamotno cevjo EKOKER, FI 200 mm
Streha:

Kritina strehe je iz opečnatih strešnikov Valens v antrazit barvi.

Zaščita objekta pred vlago in hlajenjem/pregrevanjem

Tla pritličja bodo izolirana z hidroizolacijo Fibranhydro SEISMIC T-1,8sk/sk, dvostranski samolepilni trak. Stene bodo proti terenu izolirane z vertikalno hidroizolacijo in zaščitene z ekstrudiranim polistirenom (toplotno izolacijo) ter fasadno oblogo. Toplotna izolacija pod temeljno ploščo je Fibran 2×8 cm xps SEISMIC 400L 2500x600x80.

Prometna in zunanja ureditev

Povozni tlaki in zunanji pohodni tlaki:

Dvorišče in parkirišče bosta tlakovana s tlakovci. Vse povozne površine bodo izvedene v ustreznih naklonih in z odtočnimi kanali za odvajanje padavinske vode v meteorno kanalizacijo.

Parkirišča:

Predvideni sta dve parkirni mesti na dvorišču.
Uvoz na parcelo oz. dvorišče je širine 5,00 m.

Meteorne vode s tlakovanih zunanjih površin namenjenih za promet in parkiranje z vozili vodijo v interni kanal in nato v javno meteorno kanalizacijo v cesti.

NAPELJAVE

Ogrevanje in prezračevanje – PREDVIDENO:

Objekt bo ogrevan s pomočjo toplotne črpalke zrak-voda, s sistemom talnega ogrevanja.
Vsi prostori se prezračujejo naravno preko oken in prisilno s sistemom prezračevanja (rekuperacija).

Elektroinštalacije:

Objekt bo priključen na javno električno omrežje. Meritev električne energije bo nameščena v E-PMO. Predviden je trifazni dvotarifni števec porabe električne energije ter tarifne varovalke 17KW. Izvedena bo groba elektro instalacija v AB plošči nad pritličjem.

Vodovod:

Interna vodovodna inštalacija bo izvedena v podometni inštalaciji. Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje.

Kanalizacija:

Objekt bo priključen na sistem javne kanalizacijo.
Fekalna kanalizacija je speljana v javni kanal fekalne kanalizacije. Padavinske vode s strešnih površin objekta in padavinske vode z utrjenih površin so speljane v meteorno kanalizacijo. Vse padavinske vode s tlakovanih povoznih površin, se odvajajo v meteorno kanalizacijo.

Vsaka hiša ima svoj zalogovnik (vodnjak) velikosti 9,8 m3 za zbiranje meteorne vode, ki se jo lahko uporablja za zalivanje vrta, izplakovanje stranišč, pranje dvorišča, avtomobila .…