Objekti

Podatki

  •  8 razpoložljivih enot
  • do 155 m2 stanovanjske površine
  • nadstrešek za dva avtomobila
  • zunanja lopa za shranjevanje
  • do 260m2 pripadajoče urejene zelenice
  • lasten zalogovnik meteorne vode (vodnjak) – 9,8m3

Izgradnja hiš vključuje:

⎯ zemeljska dela
⎯ priklop na objekte gospodarske javne infrastrukture: elektro in telekomunikacijski priključek, vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija
⎯ podložni beton, hidroizolacijo
⎯ toplotno izolirano temeljno ploščo 16 cm
⎯ zunanje in notranje nosilne stene
⎯ armiranobetonsko medetažno ploščo
⎯ konstrukcijo notranjih stopnic
⎯ izdelan šamotni dimnik s šamotno cevjo EKOKER, FI 200 mm
⎯ dvokapno streho in opečno kritino
⎯ PVC okna s troslojno termopan zasteklitvijo in aluminijasta vhodna vrata
⎯ žaluzije na el. pogon
⎯ zunanje okenske police
⎯ zaključeno fasado (20cm)
⎯ ploščo terase
⎯ kovinski nadstrešek za dve vozili
⎯ vrtno lopo z vrati in fasado obloženo z lesom
⎯ zalogovnik za zbiranje meteorne vode, v velikosti 9,80 m3
⎯ zunanjo ureditev (tlakovci, zatravitev, zaključene medsosedske ograje)
⎯ Smetarnike StyleOUT® – zabojnike za odpadke zaščitene pred vetrom, dežjem, snegom in ostalimi vremenskimi pojavi (več na povezavi https://www.dukin.eu/)

Dva tipa objektov

Slike objektov in notranjosti